Chính sách bảo hành

Áp dụng cho các sản phẩm mua tại Ghiền Bản Quyền

Gặp các lỗi thường gặp như sai thông tin đăng nhập, mất gói đăng ký hoặc gói đăng ký không hoạt động đầy đủ tính năng cần thiết chúng tôi sẽ cố gắng sửa lỗi trực tiếp trên chính tài khoản bạn đang sử dụng, trong trường hợp không thể bạn sẽ nhận được tài khoản thay thế.

Nếu như gói đăng ký của bạn không hoạt động bạn cần có bằng chứng chứng minh rằng lỗi phát sinh do mã mà bạn đã sử dụng, bạn có thể liên hệ support từ dịch vụ bạn đang sử dụng để có được điều này, sau khi xem xét về bằng chứng bạn cung cấp chúng tôi sẽ tiến hành thay thế mã kích hoạt cho bạn.

Chúng tôi chỉ bảo đảm gói nâng cấp của bạn luôn hoạt động trong suốt thời gian bạn đăng ký, các vấn đề về bảo mật tài khoản hay thông tin đăng nhập do bạn hoàn toàn quản lý.